Tkinter checkbutton (box) kullanımı

import tkinter as tk
#form oluşturup boyut ve yerleşimini ayarlama işlemleri 
form=tk.Tk()
form.title("Checbox oluşturma ve kullanma ")
form.geometry('500x500')
label=tk.Label(form, text="Sonuç burada yazacak")
label.pack()
#check button içinde ki değeri x isimi ile dışarı alıyorum, böylece chckbutton seçildiğinde hangi değeri verdiğine göre işlem yapabiliyorum, bunun için tk kütüphanesinde integer özellikli bir değişken oluşturuyorum, bu değişkenin ilk değerini de 0 olarak belirtiyorum, böylece hiçbir checkbutton başlangıçta seçili değil.
x=tk.IntVar()
x.set(0)
#fonsiyonların oluşturulması
def work():
  if x.get()==0:
    label.config(text="Not checked")
  else:
    label.config(text="Checked")

#checkbox oluşturma
cb=tk.Checkbutton(form, text="Using checkbutton", variable=x, command=work)
cb.pack()

#Using radio button
#defination Radio button fonktion
y=tk.IntVar()
y.set(0)
z=tk.IntVar()
z.set(0)

def control():
  if y.get()==1:
    label['text']="First radio button selected"
  elif y.get()==2:
    label['text']="Second radio button selected"
  else:
    label['text']="Please select a radio button"


#Defination radio button
rd1=tk.Radiobutton(form, text="radio button 1", value=1, variable=y)
rd1.pack()
rd2=tk.Radiobutton(form, text="radio button 2", value=2, variable=y)
rd2.pack()
rd3=tk.Radiobutton(form, text="radio button 2", value="3", variable=z)
rd3.pack()

button_control=tk.Button(form, text="Control", command=control)
button_control.pack()
form.mainloop()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir