Tkinter düğme işlemleri

#komut / fonksiyon ekleme düğmeye tıklanınca yapılacak işlemi belirtiyorum 
def dugme1_komut():
    print("Düğmeye tıklandı")

#tkinter kütüphanesini ekliyorum
import tkinter as tk
#form veya nesne ekliyorum
nesne=tk.Tk()
#nesenin içine etiket ekleme ve etiket içine yazı yazılması
nesne.title("Nesne Başlığı")
label1=tk.Label(nesne, text="Etiket içinde ki yazı", fg="green", bg="yellow", font="Arial 19 bold")
label1.pack()
#ekranın büyüklük ayarları
nesne.geometry('450x500')
#ekranın saydamlığının ayarlanması, burada kullanılan özellik wm_adtibutes(-alpha
nesne.wm_attributes('-alpha',0.9)
#Düğme ekleme, command ile düğmeye tıklanınca çalıştırılacak fonksiyonun ismini belirtiyorum 
dugme=tk.Button(nesne, text="Düğme 1 tıkla", bg="yellow", fg="black", command=dugme1_komut)
dugme.pack()

nesne.mainloop()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir