Tkinter entry işlemleri

import tkinter as tk

#form oluşturuyorum, ölçü ve başlığını ayarlıyorum
form=tk.Tk()
form.title("Giriş ekranı ")
form.geometry('505x550')

#fonksiyon oluştuyorum
#def_ekle isimli fonksiyonda label(etiket)’in yazı özelliğine giriş isimli entry nesnesin içine yazılan yazıyı get metodu ile yazdırıyorum
def def_ekle():
    label['text']=giris.get()
#def_sil fonksiyonu ile giriş.entry içinde ki yazılan yazıyı 0’ıncı karakter (İlk karakter) aşlayıp sonuna kadar sildiriyorum
def def_sil():
    giris.delete(0,'end')
#Label içine başka bir yazı yazdırma metodu config özelliği, sifreli isimli entry içine yazılan yazıyı label1 içine config özelliği ile yazdırıyorum
def def_exp():
    label1.config(text=sifreli.get())

#etiket oluşturuyorum 
label=tk.Label(form, text="Butaya birşeyler yazacak")
label.pack()

label1=tk.Label(form, text="içindeki yazı")
label1.pack()

#Entry oluşturuyorum
giris=tk.Entry(form,text="bu alana yazı yaza bilirisinizi")
giris.pack()

#Şifreli entry oluşturuyorum, bunun entry nesnesinin parantez işine Show=”*” yazarak yazıyorum yıldız yerine başka bir şeyde yazılabilir.
sifreli=tk.Entry(form, text="Bu alana yazılacaklar yıldızlı gözükecek", show="*")
sifreli.pack()

#düğme oluşturuyorum
dugme_ekle=tk.Button(form,text="Yazıyı ekle", command=def_ekle)
dugme_ekle.pack()

#düğme sil
dugme_sil=tk.Button(form,text="Sil", command=def_sil)
dugme_sil.pack()

#duğme exp
dugme_exp=tk.Button(form, text="Exp", command=def_exp)
dugme_exp.pack()

form.mainloo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir