Hakkında

Adı Soyadı : Naci BAYRAK

Unvanı : Dr.

E-Posta : naci.bayrak@meb.gov.tr

ORCID : 0000-0002-7146-9354

Yabancı Dil : İngilizce (YÖK Dil: 75, ÜDS: 58.75)

Çalışma Alanlarım : Akıllı Ölçme Değerlendirme Sistemleri, Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Bilgisayar Destekli Öğretim Materyal Tasarımı, Fen Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi, Bilgisayar ve Ağ Sistemleri

Öğrenim Bilgileri

Derece

Üniversite

Bölüm/Program

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

2002

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi

Biyoloji Eğitimi

2008

Doktora

Atatürk Üniversitesi

Biyoloji Eğitimi

2016

Mesleki Deneyim

 • 2002-2004 Erzurum Narman Göllü İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni
 • 2004-2010 Erzurum Palandöken Yunus Emre İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni
 • 2010-2011 Erzurum Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni
 • 2011-2017 Bilişim Teknolojileri İlçe Koordinatörü (FATİH Projesi İlçe Koordinatörü)
 • 2017-  Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü (FATİH Projesi İl Koordinatörü)

İdari ve Teknik Görevler

 • Bilişim Teknolojileri (FATİH Projesi) İlçe Koordinatörü (Palandöken) (2011-2017)
 • Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü (Erzurum) (2017-Devam ediyor)
 • Acarological Studies akademik dergisi mizanpaj editörü (2019-devam ediyor)
 • T3 Vakfı TEKNOFEST Danışma kurulu üyeliği (2021- devam ediyor)

Bitirilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri

Bayrak, N. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının beş aşamalı modeline uygun olarak geliştirilen ders yazılımı ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.

Bitirilen Doktora Tezleri

Bayrak, N. (2016). Biyoloji öğretiminde akıllı değerlendirme sisteminin tasarlanması ve uygulanması. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.

Yayınlar

 • Bayrak, N., Doğan, S. (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Olarak Geliştirilen Ders Yazılımı ve Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Journal of Educational Sciences & Practices, 8 (15): 58-82.
 • Göktaş,Y., Hasançelebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., Sözbilir, M. (2012). Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 455-459. (SSCI)
 • Hırça, N., Bayrak, N. (2013). Sanal Fizik Laboratuarı ile Üstün Yeteneklilerin Eğitimi: Kaldırma Kuvveti Konusu. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 1 (1): 34-48.
 • 4. Bayrak, N., Hırça, N. (2016). FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1): 95-111. (TR Dizin)
 • Saraç, H., Bayrak, N. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı 5e Modelinin Aşamalarını Anlama Düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 34: 70-89. (TR Dizin)
 • Bayrak, N., Doğan, S. (2018). Examination In Terms of Formative Measurement and Evaluation of Biology Teacher Feedbacks. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2): 752-754. (TR Dizin)
 • Bayrak. N., Doğan, S., Çalık, M. (2019). The Effects of Smart Formative Assessment System on Academic Achievement and Course Process. Hacettepe University Journal of Education (doi: http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2019056742) (ESCI)
 • Bayrak,N., Çalık, M., Doğan, S. (2019). Öğretmenlerin Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaları: Öğrenme Eksikliğini Tanımlama Öğesi Örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46,132-149. (ESCI)
 • Bayrak, N., Bayrak, G. (2021). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerinin ve Web 2.0 öz yeterliklerinin hizmet içi eğitimlerle değişimi. Milli Eğitim Dergisi (Yayın aşamasında) (TR Dizin)
 • Bayrak, N., Bayrak, G. (2021). Eğitimde teknoloji kullanımı içerikli hizmet içi eğitim kurslarının TPAB öz güveni örneği üzerinden etkilerinin incelenmesi. Van Yüzüncıyıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1),1009-1041 (TR Dizin)
 • Bayrak, N., Bayrak, G. (2021). Comparison of secondary school students’ science and mathematics course outcomes with the association rule. Computers and Education. (Değerlendirme Aşamasında) (SSCI)
 • Bayrak, N. (2021). Estimation of high school transition exam scores with artificial neural networks algorithm based on students’ exam grades and in-class performance scores. Advances in Intelligent Systems and Computing. (Değerlendirme Aşamasında) (SSCI)
 • Bayrak,N., &Bayrak.G. (2021). Examination of teachers’ opinions about the content of the Education Informatics Network English course with text mining. International Journal of Educational Development (Değerlendirme Aşamasında) (SSCI)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yeşildağ, F., Akçay, A., Varışoğlu, B., Bayrak, N., Baran, M., Aydın, G., Bayram, Ö., Kutu, H., Sözbilir, M., Göktaş, Y. (2010). Ülkemizde Eğitim Bilimleri Alanındaki Araştırmalar ve Eğilimler: Bir İçerik Analiz Çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (Özet Bildiri-Sözlü Sunum).
 • Bayrak, N., Hırça, N. (2013). Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine göre Fatih Projesine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Gören Öğretmenlerinin Yeterliklerinin ve ihtiyaçlarının Değerlendirilmesi: Erzurum ili Örneği, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 6-8 Haziran, Erzurum, 399-401.
 • Bayrak, N., Hırça, N. ve Uşak, M. (2013). Fatih Projesi Hizmetiçi Kursuna Katılan Öğretmenlerin Teknopedagojik Eğitim Özyeterliklerin incelenmesi: Erzurum ili Örneği, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (6-8 Haziran, Erzurum) sayfa:231-232
 • Hırça, N., Bayrak, N., Köse, S. (2014). Öğretmen Adayları Tarafından Güncellenen Fen Programının Amaçlarına Göre Fen Deneyleri İçeren Bir Web Sitesinin Hazırlanması. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Bayrak, G., Bayrak, N. (2018). Bireysel farklılıklara göre programlama öğretimi. 6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium. Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Bayrak, N., Doğan, S., Uğurlu. Ş., Doğan. S. (2019) Morphometric character analysis of different populations of Eustigmaeus segnis(Koch) (Acari: Stigmaeidae) in Turkey. 8th International Conference on  Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bayrak, N., Doğan, S. (2017). Biçimlendirmeci Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Akıllı Değerlendirme Sisteminin Tasarlanması. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Bayrak, G., Bayrak, N. (2018). Programlama Öğretı̇mı̇nde Bı̇reysel Özellı̇klerı̇n Etkı̇sı̇. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Bayrak, N. (2020). Veri madencı̇lı̇ğı̇ yöntemlerı̇ ı̇le sınavla öğrencı̇ alacak ortaöğretı̇m kurumlarına ı̇lı̇şkı̇n merkezı̇ sınav doğru sayılarının tahmı̇nı̇. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Bayrak, G., Bayrak, N. (2020). Üstün yeteneklı̇ler ı̇çı̇n cognımates’le yapay zekâ eğı̇tı̇mı̇. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Bayrak, G., Bayrak, N. (2020). Dı̇jı̇tal yerlı̇lı̇kten dı̇jı̇tal bağımlılığa. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi.İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve TÜBİTAK Etkinlikleri

 • 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, 2010
 • Fatih Projesi Pilot Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Düzce, 2011
 • 1.Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi. İstanbul, 2012
 • 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2013.
 • 6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium. Edirne: Trakya Üniversitesi, 2018.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bilişimle Üretim Çalıştayı, Ankara, 2019
 • Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-İçerik Geliştirme Çalıştayı (Organizasyon sorumlusu), Erzurum, 2019
 • Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kodlama Eğitimi Çalıştayı (Organizasyon sorumlusu), Erzurum, 2019
 • 4007 “Erzurum Bilimle Şenleniyor Projesi “Atölye Lideri, 2019
 •  4007 “Erzurum Bilim Şenliği” Atölye Lideri, 2020
 • 8th International Conference on  Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 2019

 

Alınan Sertifika ve Belgeler

 • Veri Madenciliği Eğitimi
 • Özel Eğitim Semineri Katılım Belgesi
 • Proje Yazma Döngüsü Semineri Katılım Belgesi
 • Bilgisayar Kullanım Kursu Başarı Belgesi
 • İntel Gelecek İçin Eğitim Kursu Başarı Belgesi
 • Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitim Kursu Başarı Belgesi
 • Web Tasarım Kursu Başarı Belgesi
 • Cisco Bilişim Teknolojilerinin Temelleri (BTT) Eğitimi Kursu Başarı Belgesi
 • E-Sınav Uygulamaları Kursu Başarı Belgesi
 • Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitici Eğitimi Kursu Başarı Belgesi
 • FATİH Projesi Ağ Alt Yapısı Semineri Katılım Belgesi
 • FATİH Projesi Bilişim Teknolojilerinin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri Katılım Belgesi
 • Eğitimde FATİH Projesi Pardus Kullanımı Kursu Başarı Belgesi
 • FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetim Kursu Başarı Belgesi
 • Fen Bilimleri Ders Araç ve Gereçleri Kullanım Kursu Başarı Belgesi

Bilgisayar Kullanım Bilgileri

Programlama Dilleri

 • C# (İleri düzeyde)
 • Net (İleri düzeyde)
 • Pythone (Orta düzeyde)
 • Swift (Orta düzeyde)

Veri Tabanları

 • MySql (İleri düzeyde)
 • MsSql (Orta düzeyde)
 • Ms Access (Orta düzeyde)

İşletim Sistemleri

 • Windows İşletim Sistemleri (Windows7-8-10) (İleri düzeyde)
 • MacOSx İşletim Sistemleri (İleri düzeyde)
 • Pardus İşletim Sistemi (İleri Düzeyde)
 • Kali Linux İşletim Sitemi (Orta düzeyde)

Sunucu İşletim Sistemleri

Windows Server (2008-2012) (Orta düzeyde)

Ofis Programları

 • Microsoft Ofis (2013-2016) (İleri düzeyde)
 • Libre Ofis (İleri düzeyde)
 • Open Ofis (İleri düzeyde)

İstatistik –Veri Madenciliği Analiz Programları

 • RapidMiner(İleri düzeyde)
 • Spss (Orta düzeyde)
 • Nvivo (Orta düzeyde)

Video Ses Düzenleme Yazılımları

 • Cyberlink Power Director (İleri düzeyde)
 • Adobe Premiere-Pro (Orta düzeyde)
 • Adobe After Effect (Orta düzeyde)

Grafik – Animasyon Yazılımları

 • Adobe Flash (İleri düzeyde)
 • Adobe Photoshop (İleri düzeyde)
 • Adobe Indesign (Orta düzeyde)
 • Sebit VFabrika (Orta düzeyde)
 • Adobe Firework (Orta düzeyde)

Etkileşimli Tahta Yazılımları

 • Antropi Teach (İleri düzeyde)
 • Starboard (İleri düzeyde)

Programlama Editörleri (IDE)

 • Microsoft Visual Studio 2015 (İleri düzeyde)
 • XCode (Orta düzeyde)
 • PyCharm (İleri düzeyde)
 • AppInventor (İleri düzeyde)

Eğitim Görevlisi Olarak Görev Alınan Kurs ve Seminerler

 • 2010-2017 Yılları arasında Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen Eğitimi Kursu (17 kurs, toplam 1700 ders saati eğitim görevi)
 • 2011-2017 yılları arasında Erzurum ilinde görev yapan öğretmenlere hizmet içi kapsamında FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu (36 kurs 900 ders saati eğitim görevlisi)
 • 2010-2017 yılları arasında Erzurum ilinde görev yapan öğretmenlere hizmet içi kapsamında Temel Bilgisayar kursu (36 Kurs, 3075 ders saati eğitim görevlisi)
 • Pardus İşletim Sistemi Kursu (2 Kurs, 60 ders saati eğitim görevlisi), 2015,2017.
 • Milli Eğitimde Güncel Uygulamalar Semineri (4 seminer)
 • FATİH Projesi Etkileşimli Tahta Kullanım Semineri (8 Seminer), 2012.
 • Fatih Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Semineri (15 Seminer), 2014.
 • Web Tasarım ve Web Teknolojileri Kursu, 2015.
 • Bağımlılıkla Mücadele Kursu (6 Kurs), 2015.
 • Milli Eğitim Sisteminde Öğretmenlik ve Elektronik Uygulamalar Semineri, 2016.
 • Milli Eğitim Sisteminde Öğretmenlik ve Elektronik Uygulamalar Semineri, 2017.
 • Fen Bilimleri Dersi Programı Tanıtım Semineri (5 Seminer), 2017.
 • Arduino Temel ve ileri seviye programla
 • Android Programla (Temel seviye)
 • Bilgisayar – Web 2.0 Araçlarını Tanıma ve Bu Araçlarla İçerik Geliştirme Kursu (3 Kurs)

Geliştirilen Yazılımlar:

1. Akıllı değerlendirme sistemi: Doktora tez çalışması sırasında geliştirilen yazılım, öğrencilerin ders öncesi, ders sırası ve ders sonrasında; öğrenme ve öğrenmeye etki eden verilerini toplayarak yapay zeka türlerinden uzman sistemler yöntemine göre analiz edip öğretmene öneriler sunmaktadır. C# programlama dili ile geliştirilen sistemde Yapay zeka- (uzaman sistemler yöntemi) ve veri madenciliği teknikleri kullanılmıştır.

2. Ücretli öğretmen görevlendirme sistemi: Palandöken ilçe milli eğitim müdürlüğü için geliştirilen sistem; ilçe müdürlüğünün ihtiyacı bulunan ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesinde kullanılmıştır. Sistem içerinde öğretmen başvuruları online olarak alınmakta, okulların ihtiyacına uygun olarak başvuru yapan öğretmenler sıralanmaktadır. Yazılım C#, Asp.Net dilleri kullanılarak geliştirilmiş, algoritmasında veri madenciliği teknikleri kullanılmıştır.

3. E-yazışma sistemi: Okullar ile ilçe milli eğitim müdürlüğü arasındaki yazışma ve iletimi elektronik ortama taşımak için geliştirilen yazılım e-belge, e- bilgi, e-taşınır modüllerinden oluşmaktadır. Yazılım ile sıfır kâğıt kullanılarak okullar ile milli eğitim müdürlükleri arasında iletişim hızlı ve takip edilebilir şekilde sürdürülmüştür. Erzurum da 12 , Trabzon da 2, Tokatta 1 ilçe olmak üzere 15 ilçe milli eğitim müdürlüğünce kullanılmış halen Erzurum çeşitli ilçelerinde kullanılmaya devam etmektedir.

4. Sınav görevlendirme yazılımı: Öğretmenlerin sınav görevlendirmelerinde eşit ve sınavın sınırlandırmalarına uygun olarak görevlendirilmesi amacıyla geliştirilen yazılım 2012-2016 yılları arasında palandöken ilçe milli eğitim müdürlüğünce kullanılmıştır. C# ve Asp.Net dillerinin kullanıldığı yazılımda yapay zekâ algoritmaları kullanılmıştır.

5. Başarısızlık nedenleri analizi (Devam ediyor): Erzurum il milli eğitim müdürlüğü ölçme değerlendirme birimi ile sürdürülen çalışmada sınavlarda başarısız olan öğrencilerin başarısızlık nedenlerini tespit etmek için veri madenciliği teknikleri (Apriori algoritması, yapay sinir ağları ve regresyon analizi) kullanılacaktır.

6. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının beş aşamalı modeline uygun olarak ders yazılımının geliştirilmesi:Yüksek lisans tez çalışması için geliştirilen yazılım 5 E öğrenme modeline uygun olarak etkileşimli simülasyon ve animasyonlardan oluşmaktadır. Geliştirilmesinde Action Script 3 ve C# dilleri programlama dilleri kullanılmıştır.

Ödüller

 • 1 Maaşla Ödüllendirme, MEB, 2006
 • 1 Teşekkür, MEB, 2006.
 • 2 Teşekkür, MEB, 2008
 • 1 Başarı Ödülü, MEB, 2013
 • 1 Başarı Ödülü, MEB, 2017
 • 1 Başarı Ödülü, MEB, 2020
 • 1 Üstün Başarı Belgesi, MEB, 2021
 • 1 Teşekkür Belgesi, T3 VAKFI (TEKNOFEST), 2021