Kategori «Akademik»

Eğitim bilimlerinde makale kabül eden ESCI, SCOPUS, ERIC dizinlerinde yer alan Türkiye kaynaklı akademik dergiler- 2020 Yılı

Eğitim bilimlerinde makale kabül eden ESCI, SCOPUS, ERIC dizinlerinde yer alan Türkiye kaynaklı akademik dergiler (2020 Yılı). Dergi isimleri ve adresleri yıllık olarak güncellenmeye çalışılacak.  ESCI ( Emerging Sources Citation Index): SCIE (science citation index expanded) kapsamında olmayan  ancak bu index’e aday olarak görülebilecek dergileri barındırın bir dizidir. SCIE dizinin bir alt dizini olarak görülebilir. ESCI …